Konserwatorium Tańca jest niepubliczną szkołą sztuki tańca wpisaną do Ewidencji Szkół Artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prowadzi sześcioletni oraz dziewięcioletni cykl nauczania. Dzieci do 9 roku życia otrzymują Świadectwa ukończenia Sześcioletniego cyklu dziecięcego, a starsi uczniowie po ukończeniu Dziewięcioletniego cyklu profesjonalno-zawodowego otrzymują Dyplomy ukończenia szkoły, nadając swoim absolwentom tytuł zawodowy – tancerz. 

Egzamin do Klas Baletowych na rok szkolny 2021/2022
Zapisy na rok szkolny 2021/2022
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Uczennice Klasy I Zawodowej
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2015 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Uczennice Klasy III Zawodowej
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Zakończenie Roku Szkolnego
Summerstock 2016
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Uczennice Klasy III Zawodowej
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2015 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Uczennice Klasy I Zawodowej
Summerstock 2016
Zajęcia Plastyczne z Dr Tomaszem Wełna
Summerstock 2016
Summerstock 2016
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2015 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Summerstock 2016
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Summerstock 2015
Summerstock 2016
Summerstock 2016
Summerstock 2015
Uczennice Klasy II Zawodowej
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Summerstock 2016
Uczennice Klasy I Zawodowej
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2015 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Summerstock 2016
Lamus Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Uczennice Klasy IV Zawodowej
Summerstock 2016
Lamus Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Summerstock 2016
Summerstock 2016
 • Egzamin do Klas Baletowych na rok szkolny 2021/2022
 • Zapisy na rok szkolny 2021/2022
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Uczennice Klasy I Zawodowej
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2015 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Uczennice Klasy III Zawodowej
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Zakończenie Roku Szkolnego
 • Summerstock 2016
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Uczennice Klasy III Zawodowej
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2015 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Uczennice Klasy I Zawodowej
 • Summerstock 2016
 • Zajęcia Plastyczne z Dr Tomaszem Wełna
 • Summerstock 2016
 • Summerstock 2016
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2015 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Summerstock 2016
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Summerstock 2015
 • Summerstock 2016
 • Summerstock 2016
 • Summerstock 2015
 • Uczennice Klasy II Zawodowej
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Summerstock 2016
 • Uczennice Klasy I Zawodowej
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2015 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Gala Charytatywna Ars Veritas Vitae 2016 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Summerstock 2016
 • Lamus Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Uczennice Klasy IV Zawodowej
 • Summerstock 2016
 • Lamus Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
 • Summerstock 2016
 • Summerstock 2016


Aktualności

Dyr. Ewa Hełbicka 1952-2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 września o godzinie 13.00, przeżywszy 70 lat po długiej i ciężkiej chorobie w domu rodzinnym, przy najbliższej rodzinie odeszła do domu Pana, opatrzona świętymi sakramentami Ewa Hełbicka z domu Dereżycka.

 

* * * * * mgr inż. Ewa Hełbicka * * * * *

Najdroższa i kochana Mama, Pani Dyrektor i Pani Profesor, absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Społecznego Ogniska Baletowego Towarzystwa Muzycznego w Krakowie. Wieloletnia tancerka zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” oraz certyfikowany pedagog i choreograf.

Całe swoje życie poświęciła szerzeniu kultury i sztuki w szczególności baletu. Wybitny pedagog, choreograf grup dziecięcych. Od 1990 r. Dyrektor Społecznej Szkoły Baletowej Towarzystwa Muzycznego, a od 1998 r. Szkoły Baletowej w Krakowie, która dzięki jej staraniom w 1998 r. uzyskała wpis do Ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie. Fundator i Dyrektor Fundacji Edukacji Artystycznej, założonej w 2000 r. Odznaczona w 2009 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W osobie Zmarłej krakowska społeczność taneczna utraciła osobę twórczą, wrażliwą i serdeczną, wspaniałego organizatora oraz wybitnego dyrektora i pedagoga, który wykształcił szereg pokoleń tancerzy i choreografów.

„Taniec to uczta dla naszych dusz, daje miłość, światło i radość.” 

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w piątek 23 września 2022 r. o godz. 13.00, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku w grobowcu rodzinnym.

Pogrążeni w smutku i żalu, składając wyrazy głębokiego współczucia rodzinie:

ZARZĄD i RADA FUNDACJI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ i MIĘDZYNARODOWEJ FUNDACJI TALENTÓW ARTYSTYCZNYCH oraz DYREKCJA, PEDAGODZY i UCZNIOWIE SZKOŁY BALETOWEJ W KRAKOWIE i KONSERWATORIUM TAŃCA

12-345-41-51 lub 572-884-800
sekretariat@mfta.org.pl