Eliza Pawlisz

Od 5 roku życia rozpoczęłam swoją przygodę ze sportem w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu zawodach z gimnastyki artystycznej. W PTG „Sokół” uczęszczałam również na zajęcia taneczne. Naukę tańca kontynuowałam następnie w Konserwatorium Tańca.

Na studia licencjackie wyjechałam do Tarnowa. Reprezentowałam uczelnię występując w Tarnowie, Brzesku i Krakowie w pokazach gimnastyczno-akrobatycznych. Uczestniczyłam czynnie w konferencjach naukowych w Warszawie, Krakowie i Tarnowie.

Od 2013 roku jestem instruktorką rekreacji ruchowej o specjalności fitness.

W 2014 roku ukończyłam studia licencjackie z wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyka korekcyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W 2014 i 2015 roku otrzymałam stypendium rektora dla najlepszych studentów.

W 2016 roku ukończyłam Konserwatorium Tańca w Krakowie, zdając egzamin dyplomowy i otrzymałam tytuł tancerz zawodowy.

W 2016 roku ukończyłam z tytułem magistra Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, kierunek Wychowanie Fizyczne.

Pierwsze zajęcia z dziećmi prowadziłam już od 18 roku życia w Konserwatorium Tańca pod okiem Pani Ani Hełbickiej. W czasie studiów licencjackich zajęcia baletowe dla małych dzieci prowadziłam w Klubie Fitness „Ego” w Tarnowie.

Prowadząc zajęcia w Konserwatorium Tańca staram się szczególnie wyuczyć u dzieci umiejętność współpracy i współdziałania w grupie, wpływać na wszechstronną pracę całego ciała i jego elastyczność, nauczyć przyjmowania prawidłowej postawy ciała oraz wpływać na rozwój muzykalności i wyobraźni ruchowej. Staram się również dobierać tak ćwiczenia, aby przeciwdziałać wadom postawy, bądź hamować ich rozwój.

 

722-221-616
info@mfta.org.pl