Nasz program

Założeniem Konserwatorium Tańca jest kształcenie utalentowanych młodych ludzi zgodnie z ich zdolnościami i warunkami, w sposób racjonalny i rozsądny. Szkoła nasza ukierunkowana jest na wszechstronną edukację taneczną, której bazą jest taniec klasyczny. Poprzez nauczanie wielu technik tanecznych staramy się uczynić z ucznia tancerza uniwersalnego.

Szkoła wyróżnia się realizowanym w niej programem wzorowanym na szkole angielskiej, francuskiej, rosyjskiej i amerykańskiej. Zajęcia prowadzone są w języku polskim z elementami języka angielskiego i francuskiego, co wpływa również na rozwój intelektualny dzieci.

Lekcje w grupach i klasach dla najmłodszych realizowane są według angielskiego programu przedszkolnego RAD, rozwijając u dzieci pamięć i wyobraźnię ruchową z elementami rytmiki i pantomimy. Lekcje zawierają także elementy "creative dance".

Cechą wyróżniającą naszą instytucję od innych tego typu placówek jest fakt, iż dzieci są umieszczane w grupach i klasach dokładnie według jednego rocznika. Cechą charakterystyczną jest mała liczba uczniów w grupach, klasach, które liczą od 8 do 15 osób.

Przygotowujemy dzieci i młodzież do dyplomów dających uprawnienia do wykonywania zawodu tancerza, do ogólnokształcących szkół baletowych (zarówno do klas baletowych jak i do dyplomów eksternistycznych) oraz na wyższe studia taneczne i teatralne w kraju i za granicą. Naszym celem jest również przygotowywanie młodych kandydatów do konkursów i programów multimedialnych.

12-345-41-51 lub 572-884-800
sekretariat@mfta.org.pl