Formularz ZgłoszeniowyWitamy młodych tancerzy w nowym roku szkolnym!

Nowy sezon artystyczny i rok szkolny już ruszył. Nabór nadal trwa. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Szkoły aby uzyskać aktualne informację. 

Konserwatorium Tańca jest zawodową niepubliczną szkołą sztuki tańca wpisaną do Ewidencji Szkół Artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prowadzi sześcioletni oraz dziewięcioletni cykl nauczania nadzorowany przez MKiDN. Dzieci do 9 roku życia otrzymują Świadectwa ukończenia Sześcioletniego cyklu dziecięcego, a starsi uczniowie po ukończeniu Dziewięcioletniego cyklu profesjonalno-zawodowego otrzymują Dyplomy ukończenia szkoły, nadając absolwentom tytuł zawodowy – tancerz.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły pod 12-345-41-51 lub 572-884-800.

Zapraszamy również na nasz fanpage: facebook.com/MFTAKT

 

--- Sześcioletni Cykl Nauczania - Dzieci w wieku 3-9 lat ---

Grupy Baletowe są organizowane według rocznika uczestnika, egzamin wstępny nie jest wymagany. Nabór do sześcioletniego cycklu odbywa się na podstawie konsultacji z pedagogiem prowadzącym oraz Dyrekcją. Podczas miłej i bezstresowej rozmowy możemy zapoznać się z Państwem i przedstawić naszą instytycję oraz program nauczania jak i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Dzieci mają szansę wziąć udział w pełnej lekcji w grupie docelowej, zapoznać się z nowymi koleżankami oraz pedagogiem prowadzącym. Pierwsza lekcja nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami i nie zobowiązuje Państwa do zapisu dziecka do programu.

 

--- Dziewięcioletni Cykl Nauczania - Dzieci i młodzież w wieku 9-18 lat ---

Nabór do profesiolanalnego dziewięcioletniego cyklu odbywa się poprzez egzamin wstępny. Jest to proces odpowiedni do wieku, doświadczenia i poziomu kandydata. Atmosfera w Konserwatorium Tańca jest niezwykle progresywna, pozytywna, ciepła i przyjemna. Podczas egzaminu mamy szansę przedstawić naszą instytucję i program nauczania jak i zapoznać się z Państwem i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Egzamin wstępny nie jest odpłatny jak i nie zobowiązuję do przystąpienia do programu.

Dziewięcioletni cykl profesjonalny jest wymagający i w kształcie oraz poziomie jest identyczny do programu prowadzonego w Ogólnokształcących Szkołach Baletowych. Uczennice Konserwatorium regularnie zdobywają podium na międzynarodowych konkursach tańca jak i są przyjmowane do programów nauczania najbardziej prestiżowych szkół baletowych na świecie, takich jak École de danse de l'Opéra national de Paris, Royal Ballet School w Londynie i School of American Ballet w Nowym Jorku.

W grudniu 2019 roku na Międzynarodowym Konkursie Sztuki Baletowej w Elblągu Konserwatorium Tańca otrzymało puchar dla najlepszej szkoły w Polsce.


Nasze drzwi stoją otwarte - dołącz do nas - serdecznie zapraszamy!


#BEMOREDANCEMORE

 

12-345-41-51 lub 572-884-800
sekretariat@mfta.org.pl