Zasady

Konserwatorium Tańca promuje kulturalny sposób zachowania się.

 1. Prosimy, aby uczniowie i rodzice byli kulturalni i uprzejmi w stosunku do innych uczniów i rodziców oraz pełni szacunku wobec dyrekcji i pedagogów.
 2. Punktulaność jest wymagana! Przyjdź 15 minut wcześniej,żeby zdążyć rozgrzać się przed lekcją.
 3. Dziecko znajduje się pod opieką rodzica, aż do czasu rozpoczęcia zajęć i wejścia na salę baletową.
 4. Prosimy o odprowadzanie i odbieranie dzieci pod opieką jednego rodzica.
 5. Prosimy, aby rodzice odbierali dzieci punktualnie.
 6. Prosimy o zgłaszanie wszystkich kontuzji i problemów zdrowotnych pedagogowi przed lekcją.
 7. Prosimy o terminowe wpłacanie czesnego – do 10 każdego miesiąca, gdyż nie chcielibyśmy przerywać nauki ucznia w klasie z powodu niezapłacenia czesnego.
 8. Rodzinny rabat obejmuje 10 % zniżki w przypadku rodzeństw.
 9. Konserwatorium Tańca zastrzega sobie prawo odmowy nauki w każdym czasie, ze względu na złe zachowanie, długą absencję oraz słabe postępy w nauce ucznia.
 10. Prosimy o zachowanie czystości na terenie studia, a zwłaszcza nie pozostawianie butelek po napojach,śmieci oraz ubrań.
 11. Ze względu na dobro dzieci na terenie studia obowiązują foliowe ochraniacze na buty.
12-345-41-51 lub 572-884-800
sekretariat@mfta.org.pl